Vážená pani doktorka, vážený pán doktor touto cestou si Vám dovoľujeme predstaviť zrekonštruované pracovisko RTG diagnostiky v Mestskej poliklinike v Pezinku. Celé pracovisko je kompletne prestavané, klimatizované a vybavené digitálnymi prístrojmi špičkovej kvality. Nové, veľmi moderné zobrazovacie zariadenie umožnuje spoľahlivé a presné odčítanie snímkov a tiež komunikáciu aj so vzdialenými konzultačnými pracoviskami. V prípade potreby dávame fotodokumentáciu na CD nosiči.

Ponúkame nasledovné vyšetrenia:
1. štandardné rtg vyšetrenia (digitálny RTG prístroj)
2. sonografické vyšetrenia
- brušných orgánov
- prsníkov
- sonografia ciev (vén, artérií, karotíd avertebrálnych art., renálnych art.)
- sonografia mäkkých tkanív akrku
- echokardiografia
3. mamografiu (digitálny mammograf )
4. celotelovú denzitometriu

Denzitometrické vyšetrenia pre poistencov VŠZP sú zdarma, poistenci Union ZP a Dôvera ZP hradia poplatok 20 €.
Sonografické vyšetrenie srdca (echokardiografické) je spoplatnené sumou 20 € pre všetkých pacientov.

Rozpis vyšetrení:
RTG vyšetrenia - vykonávame denne v čase od 7ºº do 14ºº hod. (bez objednania).
Mamografia každý pondelok, utorok a štvrtok od 14ºº do 19ºº hod. (nutné telefonické objednanie).
Sonografické vyšetrenia vykonávame podľa počtu objednaných pacientov 2 – 4 x do týždna (telefonická objednávka).
Denzitometria sa vykonáva denne na počkanie.

Informácie a objednávky na vyšetrenia tel. č. 0904 013 977, 0905 600 314.

Chceme Vás aj touto cestou požiadať – poprosiť o spoluprácu. Aj keď nepatríme k finančným skupinám, ani prevádzkovateľom „zdravotníckych reťazcov“ podarilo sa nám vybudovať jedno z najlepších poliklinických pracovísk RTG diagnostiky na Slovensku.
Len s Vašou pomocou sa nám môže podariť toto pracovisko dlhodobo udržať.

Vaši pacienti ocenia krátke čakacie doby na vyšetrenie, možnosť absolvovať vyšetrenie aj vpoobednajších hodinách, pekné prostredie a v neposlednom rade určite aj dostupnosť uvedených vyšetrení v blízkom okolí bydliska.
Tešíme sa na spoluprácu.

Spozdravom a poďakovaním kolektív BPB MED s.r.o.

obrázok obrázok obrázok
obrázok obrázok

Scroll to Top